Strefa Rodzinna


Od początku powstania klubu fitness naszą aspiracją było podjęcie działań zmierzających do holistycznego rozwoju człowieka. Skupiamy się zatem nie tylko na profilaktyce zdrowia rozumianej jako wsparcie fizycznych możliwości ciała, ale także z wielką dbałością zajmujemy się rozwojem kompetencji emocjonalnych oraz chcemy wspierać dorosłych i dzieci w pełnieniu różnych ról społecznych. W konsekwencji i z wielką satysfakcją przygotowaliśmy nowe propozycje:

Organizacja urodzin dla dzieci

Organizujemy także półkolonie letnie oraz zimowe, a także wakacyjne obozy sportowe oraz eventy tematyczne. 

Zapytaj o szczegóły w naszej recepcji. Zapraszamy do rezerwacji miejsc:

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Celem diagnozy jest określenie: 

  • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka
  • osobowości
  • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
  • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych
  • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych
  • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych

Badanie trwa od 2 do 4 godzin i wymaga przynajmniej dwóch spotkań ze specjalistą. Terminy wizyt umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu: 603-608-340 (Ewa Sicińska, koordynator Strefy rodzinnej).

Cena wizyty: od 100 zł.