Strefa DzieckaOrganizacja urodzin dla dzieci

Czytaj więcej...

Organizujemy wakacyjne obozy sportowe oraz półkolonie letnie i zimowe 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc. Czytaj więcej...


Współpracujemy z firmą HULAJ DUSZA i raz w miesiącu nasz klub zmienia się w przestrzeń multisensoryczną, w której można swobodnie doświadczać świata wszystkimi zmysłami i beztrosko się brudzić. 

Czytaj więcej...


Prowadzimy diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży

Celem diagnozy jest określenie: 
  • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka
  • osobowości
  • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
  • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych
  • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych
  • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych
Badanie trwa od 2 do 4 godzin i wymaga przynajmniej dwóch spotkań ze specjalistą. Terminy wizyt umawiane są indywidualnie pod numerem telefonu: 603-608-340 (Ewa Sicińska, koordynator Strefy rodzinnej).
Cena wizyty: od 100 zł.